STRUČNI ŠTAB:

 • Šef stručnog štaba: Nedžad Žerić
 • Pomoćni trener: Srđan Marjanović
 • Trener golmana: Perica Topić
 • Fizioterapeut:  Vladan Lekanić
 • Doktor: Bojan Radulović

ADMINISTRACIJA:

 • Direktor kluba: Đaković  Vukašin
 • Sportski direktor: Žerić Nedžad
 • Sekretar :  Veljko Janjetović
 • Stručni saradnik: Borislav Obradović

UPRAVA KLUBA:

 • Radomir Dukić , predsjednik
 • Miran Kolar, potpredsjednik
 • Mikanović  Goran, član
 • Ranko Vučković, član
 • Predsjednik skupštine, Ognjen Hrnajk